Kulíšek
Facebook Instagram
Jak postupovat při dehydrataci?

Jak postupovat při dehydrataci?

Léčba dehydratace se nazývá rehydratace. Rehydratace je přesně definovaný postup náhrady zvýšených ztrát vody a elektrolytů podáním speciálních roztoků připravených s ohledem na změny, které při dehydrataci v organizmu vznikají. S léčbou  bychom měli začít hned, jakmile nastane jakákoliv z příčin dehydratace.

Kdy je možno dehydrataci léčit doma?

Pokud dehydratace nepřesáhla 5 % ztráty hmotnosti dítěte a po zahájené léčbě (viz. níže) se stav dítěte rychle upravuje a současně pokud již nepokračují žádné další ztráty anebo se je daří úspěšně ovlivňovat (např. snižovat horečku, nahrazovat perorálním podáním ORS (oral rehydratation solution) vyzvracený žaludeční obsah nebo vodnatou stolici) a pokud nemá dítě žádné z jiných varovných příznaků – viz níže.

Kdy je nutné vyhledat lékaře?

Jestliže ztráty tekutin pokračují nebo dítě dostatečně nepije, je nutno navštívit lékaře. Ten po stanovení diagnózy poradí, jak postupovat dále.

Kdy okamžitě vyhledat lékaře?

Pokud je dehydratace spojená s bolestmi břicha, bolestmi hlavy, neutuchajícím zvracením, velkou žízní, poruchou vědomí, krvácí-li dítě (krev ve stolici, příp. jiné krvácivé projevy – petechie, neboli drobné krevní výronky na kůži), pokud dítě nemočí. Také vždy, když dítě dehydratací ztratí 10% a více své původní tělesné hmotnosti.

Jak postupovat při léčbě doma?

Obecně platí, že dítě uložíme, pokusíme se jej zklidnit a podáváme mu po malých doušcích rehydratační roztok, při zvracení zchlazený po lžičkách. U kojených dětí nepřerušujeme kojení (maminky musí v tomto období více pít, potřeba mléka může být přechodně vyšší). Pro uměle živené kojence jsou k dispozici dietní mléka.

Rehydratační roztok Kulíšek je vyvážený minerálový doplněk, který nahradí nejen tekutiny, ale především ztracené ionty. Neobsahuje umělá sladidla, barviva, ani konzervační látky. Využijte náš výpočet dávkování zde.

Jak podávat rehydratační roztok?

Existují 2 způsoby, jak roztoky aplikovat. První, nazývaný perorální, znamená podávání ústy (odtud název perorální rehydratační roztok). Zkušenosti ukázaly, že až 90% dětí, trpících průjmem a / nebo zvracením, může být takovým způsobem léčeno v domácích podmínkách. Úspěch zaručuje zpočátku pomalé podávání malých dávek (5-10 ml) roztoku, a to i při opakovaném zvracení, v krátkých časových odstupech 3 – 5 minut, nejlépe ochlazeného (4 – 8 °C) roztoku ze lžičky, dávkovací odměrkou od léků nebo z injekční stříkačky (bez jehly!). Nejčastější chybou bývá, když žíznivému dítěti dáme najednou vypít z hrnečku nebo láhve velké množství roztoku, který pak dítě obvykle rychle vyzvrací. Proto podávání z hrnku a kojenecké lahve ponecháváme až na pozdější dobu. Pokud je perorální rehydratace v domácích podmínkách neúspěšná, v řadě nemocnic je perorální roztok podáván úspěšně po kapkách pomocí nazogastrické sondy zavedené jedním z nosních otvorů do žaludku.

Druhý způsob, dříve častěji a běžně aplikovaný, se nazývá intravenózní. Představuje podávání sterilních roztoků do krevního oběhu pomocí jehly či kanyly za hospitalizace. Dnes je vyhrazen pro děti s těžkým stupněm dehydratace a / nebo nezvládnutelným zvracením. Není vyloučeno ani současné použití obou způsobů podávání roztoků v nemocnici, neboť je prokázán rychlejší nástup normalizace funkcí trávicího traktu při perorálním způsobu rehydratace.

První fáze 0 - 4 (až 6 hod)

Lehký stupeň dehydratace:

kojené dítě - obvyklé kojení (nebo častěji), mezi kojením podáváme Kulíšek nebo Kulíšek forte (od 4. měsíce věku) 10ml/kg hmotnosti na každou vodnatou stolici

dítě na náhradní mléčné (dříve umělé) nebo komplementární (dříve smíšené) výživě - dostává Kulíšek nebo Kulíšek forte (od 4. měsíce věku) nebo Kulíšek extra (od 6. měsíce věku) 30-50 ml/kg hmotnosti

děti a dospělí - Kulíšek/Kulíšek forte/Kulíšek extra 30-50 ml/kg hmotnosti.

při horečce - přidat navíc k výpočtu 10% roztoku

Střední stupeň dehydratace:

kojené dítě - intenzivní kojení, mezi kojením podáváme Kulíšek nebo Kulíšek forte (od 4. měsíce věku) 10 ml/kg hmotnosti na každou stolici

dítě na náhradní mléčné (dříve umělé) nebo komplementární (dříve smíšené) výživě - dostává Kulíšek nebo Kulíšek forte (od 4. měsíce věku) nebo Kulíšek extra (od 6. měsíce věku) 50-100 ml/kg hmotnosti

děti a dospělí - Kulíšek/Kulíšek forte/Kulíšek extra 50-100 ml/kg hmotnosti.

při horečce - přidat navíc k výpočtu 10% roztoku

Težký stupeň dehydratace:

kojené dítě - množství a způsob podávání roztoku určuje vždy lékař při hospitalizaci dle klinického stavu dítěte. Pokud to stav dovoluje, zahajte perorální rehydrataci již před transportem do zdravotnického zařízení.

dítě na náhradní mléčné (dříve umělé) nebo komplementární (dříve smíšené) výživě - množství a způsob podávání roztoku určuje vždy lékař při hospitalizaci dle klinického stavu dítěte. Totéž platí pro starší děti o dospělé. Pokud to stav dovoluje, zahajte perorální rehydrataci již před transportem do zdravotnického zařízení.

Dítě do 2 měsíců věku by mělo být hospitalizováno vždy.

Pokud se známky dehydratace organizmu nezhoršily, ale časté a řídké stolice trvají a / nebo zvracení pokračuje, lze postupovat podle výše uvedeného schématu u léhké a střední dehydratace ještě dalších 6 – 12 hodin. Pokud došlo ke zhoršení celkového stavu dítěte, kontaktujte ošetřujícího dětského lékaře. Pokud se stav hydratace organizmu zlepšil, lze přistoupit k druhé fázi léčby.Ta představuje udržení dosaženého stupně hydratace (ale průjmové stolice obvykle ještě trvají) a včasné realimentace.

Druhá fáze

Kojené dítě - pokračujeme v kojení a mezi kojením podáváme Kulíšek nebo Kulíšek forte (od 4. měsíce věku) v množství 10ml/kg hmotnosti dítěte na každou vodnatou stolici.

Dítě na náhradní mléčné výživě - podáváme původní formuli (druh mléka) beze změny typu či koncentrace, oproti té, která byla podávána před začátkem onemocnění, doplněnou o Kulíšek nebo Kulíšek forte (od 4. měsíce věku)  v množství 10ml/ kg hmotnosti dítěte na každou vodnatou stolici. Podávání vyšších ředění u umělé mléčné výživy není žádoucí. U protrahovaných průjmových onemocnění lze zvážit podání bezlaktózové formule. U dětí s chronickým průběhem průjmového onemocnění by měla být doporučena.

Dítě na smíšené stravě - podáváme původní typ formule beze změny typu či koncentrace oproti té, která byla podávána před začátkem onemocnění, doplněné mrkvovým, rýžovým, banánovým či jablečným pyré. U starších dětí podáváme též mixované vařené kuřecí maso z prsních řízků s rýží, případně mixovanou kukuřicí a suchary. Na každou vodnatou stolici podáme 10 ml Kulíšek nebo Kulíšek forte (od 4.měsíce věku) nebo Kulíšek extra (od 6. měsíce věku) / kg hmotnosti.

Podání probiotik zkracuje dobu trvání a intenzity potíží při akutní gastroenteritidě. NENAHRAZUJE však podávání rehydratačního roztoku.

Po odeznění průjmových stolic přestaneme podávat perorální rehydratační roztok a velmi pozvolna přejdeme k běžné stravě.

  • Závěrem lze říci, že léčba perorálním rehydratačním roztokem Kulíšek, Kulíšek forte a Kulíšek extra je dostupná, efektivní, bezpečná a praktická.
  • Balení do jednotlivých sáčků zaručuje přesné dávkování a vždy stejné složení perorálního rehydratačního roztoku.
  • Kulíšek, Kulíšek forte Kulíšek extra lze koupit v souvislosti s naplněním požadavků Vyhlášky č. 54 / 2004 Sb. pouze v lékárnách.

Co je Kulíšek

Kulíšek je rehydratační kúra pro zavodnění a doplnění iontů v organismu.Je určena pro kojence, malé děti, sportovce, těhotné a kojící ženy, cestovatele a obecně pro všechny, kteří jsou ohroženi dehydratací.
Kde Kulíška koupím? Kulíšek je k dostání ve všech lékárnách.