Kulíšek - rehydratační kúra: Stupeň dehydratace

Jak určíme stupeň dehydratace

Pro orientační určení stupně dehydratace používejte následující tabulku. Stupeň dehydratace určuje další strategii léčby

stupeň dehydratace projevy
LEHKÝ Ztráta hmotnosti méně než 5% proti původnímu stavu. Dítě je při vědomí, ale neklidné, častěji vyžaduje pití. Sliznice jsou vlhké, dítě dostatečně močí, měkká část vpředu na hlavě (velká fontanela) není propadlá a kůže nejeví známky změn obsahu vody.
STŘEDNÍ Ztráta hmotnosti 5 až 10 % proti původnímu stavu, která je doprovázena velkým neklidem nebo až ochablostí dítěte, které se proto nemusí tak aktivně hlásit o pití. Sliznice jsou suché, dítě méně močí, má zapadlé oči a také velká fontanela je lehce propadlá. Kůže jeví známky sníženého obsahu vody (vezmeme-li kůži na břiše mezi prsty a vytvoříme tzv. kožní řasu, ta se jen pozvolna vrací do původní polohy).
TĚŽKÝ Ztráta hmotnosti je více než 10% proti původnímu stavu, dítě je spavé, má chladné končetiny. Sliznice jsou zřetelně oschlé, dítě močí velmi málo,anebo vůbec ne. Oči a velká fontanela jsou výrazně propadlé, kožní řasa se nevrací do původní polohy po dlouhou dobu.

Postup při rehydrataci

První fáze

stupeň dehydratace kojené dítě dítě na umělé nebo smíšené výživě má-li dítě horečku
LEHKÝ obvyklé kojení (nebo častěji), mezi kojením podáváme Kulíšek/Kulíšek Forte 10ml/kg hmotnosti na každou vodnatou stolici dostává pouze Kulíšek (Kulíšek Forte) 30-50 ml/kg hmotnosti + 10 ml/kg na každou vodnatou stolici přidat navíc k výpočtu 10% roztoku
STŘEDNÍ obvyklé kojení (nebo častěji), mezi kojením podáváme Kulíšek/Kulíšek Forte 10 ml/kg hmotnosti na každou vodnatou stolici dostává pouze Kulíšek (Kulíšek Forte) 50-100 ml/kg hmotnosti + 10 ml/kg na každou vodnatou stolici přidat navíc k výpočtu 10% roztoku
TĚŽKÝ množství podávaného roztoku určuje vždy lékař při hospitalizaci dle klinického stavu dítěte. Perorální rehydratační roztok lze aplikovat také nazogastrickou sondou množství podávaného roztoku určuje vždy lékař při hospitalizaci dle klinického stavu dítěte. Perorální rehydratační roztok lze aplikovat také nazogastrickou sondou přidat navíc k výpočtu 10% roztoku

Pokud se známky dehydratace organizmu nezhoršily, ale časté a řídké stolice trvají a / nebo zvracení pokračuje, lze postupovat podle výše uvedeného schématu ještě dalších 6 – 12 hodin. Pokud došlo ke zhoršení celkového stavu dítěte, konzultuje ošetřujícího dětského lékaře. Pokud se stav hydratace organizmu zlepšil, lze přistoupit k druhé fázi léčby.Ta představuje udržení dosaženého stupně hydratace (ale průjmové stolice obvykle ještě trvají) a postupné realimentace.

Druhá fáze:

kojené dítě dítě na umělé mléčné výživě
Pokračujeme v kojení a mezi kojením podáváme Kulíšek (Kulíšek Forte) v množství 10ml/kg hmotnosti dítěte na každou vodnatou stolici Podáváme původní umělou výživu doplněnou o Kulíšek (Kulíšek Forte) v množství 10ml/kg hmotnosti dítěte na každou vodnatou stolici
  • Postup u dítěte na smíšené stravě je uveden v kapitole realimentace.
  • Po odeznění průjmových stolic přestaneme podávat perorální rehydratační roztok a pozvolna přejdeme k běžné stravě.
  • Závěrem lze říci, že léčba perorálním rehydratačním roztokem Kulíšek a Kulíšek Forte je dostupná, efektivní, bezpečná a praktická.
  • Balení do jednotlivých sáčků zaručuje přesné dávkování a vždy stejné složení perorálního rehydratačního roztoku.
  • Kulíšek a Kulíšek Forte lze koupit v souvislosti s naplněním požadavků Vyhlášky č. 54 / 2004 Sb. pouze v lékárnách.