Kulíšek - rehydratační kúra: Složení kulíška

Sodík

  • Dříve byly pro perorální rehydratační terapii používány roztoky s vyšším obsahem sodíku, zejména při léčbě cholerových onemocnění. Ty se však v našich podmínkách, kdy většina průjmových onemocnění má lehký průběh, ukázaly jako nevhodné. Nyní používaný roztok Kulíšek a Kulíšek Forte mají obsah sodíku 60 mmol / l , a představují vhodný kompromis pro podávání při všech u nás běžných typech původců průjmových onemocněních.
  • Při poměru zastoupení sodíku a glukózy 1 : 2 obsažených v perorálním rehydratačním roztoku Kulíšek a Kulíšek Forte je dosaženo co nejlepší schopnosti organizmu vstřebávat kromě iontů i vodu.

Draslík

  • Je důležitým prvkem pro normální srdeční činnost. Ztráty draslíku s průjmovými stolicemi činí 25 – 40 mmol / l. Abychom zabránili jeho nedostatku v organizmu, obsahují Kulíšek a Kulíšek Forte draslík v potřebné koncentraci, t. j. 20 mmol / l.

Citrát

  • Je používán v perorálním rehydratačním roztoku Kulíšek a Kulíšek Forte jako alkalinizační (zásadotvorný) prostředek. Po vstřebání do organizmu je metabolizován na CO (kys.uhelnatý) a vodu, přičemž se spotřebovávají vodíkové ionty, jakožto původci acidózy (okyselení) organizmu.
  • V počátečních stádiích rozvoje perorální rehydratační léčby byly používány roztoky, obsahující za účelem navození acidobazické rovnováhy organizmu bikarbonát. Později se zjistilo, že bikarbonát za určitých podmínek (vyšší okolní teplota a působení vzdušné vlhkosti) reaguje s glukózou, a tím se stává připravený roztok nestabilní. Proto byl bikarbonát nahrazen citrátem. Navíc se tím výrazně vylepšily chuťové vlastnosti perorálního rehydratačního roztoku a děti jej lépe přijímají.

Glukóza

  • Patří mezi jednoduché cukry (monosacharidy) a je známější jako hroznový cukr. Bylo prokázáno, že její přítomnost v perorálním rehydratačním roztoku Kulíšek a Kulíšek Forte je důležitá pro vstřebávání sodíku do organizmu, a to právě při dané koncentraci 111 mmol / l. Glukóza je také významným zdrojem energie pro organizmus (1299 kJ / l), zejména v prvních 4 – 6 hodinách léčby (fáze rehydratace).

Osmolalita

  • Naše tělo vstřebává živiny nejlépe z izotonického (se stejným osmotickým tlakem jako krevní sérum) střevního obsahu.Pokud je trávenina hypertonická (vysoká koncentrace iontů, odpovídající průjmovým stolicím), musí být zprvu naředěna trávicími šťávami, aby z ní mohly být vstřebávány elektrolyty, voda a živiny, a / nebo hypotonickým roztokem. Takový roztok má ideální osmolalitu 200 – 250 mOsm / l, Osmolalitu v rámcích daných mezí mají i Kulíšek (231 mOsm / l) a Kulíšek Forte (240 mOsm / l).