Kulíšek - rehydratační kúra: Pro matky

Jak Kulíšek funguje

Každý člověk má celkem 1 až 3 průjmová onemocnění za rok . U kojenců mohou být průjmová onemocnění častější. Jejich průběh v souvislosti s fyziologickými vlastnostmi dětského organizmu může být těžší.

Průjmovým onemocněním se rozumí vyloučení 3 řídkých až vodnatých stolic v průběhu 24 hodin.

Původci onemocnění jsou nejčastěji viry (75 – 80 %), bakterie (kolem 10 %) a paraziti (v našich podmínkách méně, v sub- až - tropickém pásmu častěji). Virové epidemie mají sezónní charakter s maximem výskytu v zimních měsících. Zatímco v České republice má počet hlášených salmonelových onemocnění tendenci k poklesu, počet kampylobakterových a virových infekcí každým rokem stoupá.

Stupeň dehydratace není závislý na původci onemocnění. Na jejím vzniku se podílí mnoho faktorů, ať jsou jimi „vstupní“ podmínky jako věk, stav výživy a hydratace organizmu, obranyschopnost a celková kondice, ale i včasné zahájení rehydratace perorálním rehydratačním roztokem Kulíšek. Pro objasnění mechanismu jeho fungování uvádíme obsažené složky.

Z výše uvedených důvodů zásadně nelze doporučit při léčbě dehydratace organizmu používání ovocných džusů a nápojů typu Cola. Mají vysokou osmolalitu a navíc neobsahují žádný z potřebných elektrolytů. Ani čaj, který je často používán, nemá požadované účinky.